Đối thoại chính sách: Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi kiểm kê khí nhà kính là gì?

Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính không chỉ để tuân thủ theo luật định, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, dù việc thực hiện sẽ có nhiều gian nan. Cần có những giải pháp nào để các doanh nghiệp chủ động kiểm kê khí nhà kính, từ đó hướng tới mục tiêu trung hòa carbon?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!