Đối thoại chính sách: Phát triển ngành công nghiệp tái chế, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý rác thải công nghiệp

Xử lý rác thải đã và đang trở thành vấn đề nóng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. Trong 10 năm qua, công nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân với đóng góp là xấp xỉ 30% vào GDP và trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.

Cả nước có hơn 335 khu công nghiệp và khu chế xuất hình thành một hệ thống khu công nghiệp phân bố ở tất cả các tỉnh thành phố, đặc biệt Việt Nam đã hình thành được một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như là khai thác, chế biến dầu khí, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin,... 

Nhưng cùng với tốc độ công nghiệp hóa thì sự phát triển của chất thải công nghiệp cũng kéo theo những nguy cơ về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. 

Trong thời gian qua, thực trạng việc xử lý và quản lý chất thải công nghiệp của nước ta như thế nào? Và cần phải đẩy mạnh phát triển ngành tái chế, khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý rác thải công nghiệp ra sao? Đây sẽ là chủ đề của chương trình Đối thoại chính sách ngày hôm nay. 

Cùng đồng hành với chúng tôi là hai vị khách mời:

Ông Đỗ Thanh Bái - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường và An toàn hóa chất Hội Hóa học Việt Nam;

PGS.TS Nguyễn Đức Quảng - Giảng viên Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Nhung