Đối thoại chính sách: Phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan, chưa có biện pháp xử lý triệt để và hợp lý đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí; gây độc cho người và các loại động vật, làm mất cân bằng tự nhiên.

Để giải quyết vấn đề này, theo Quyết định 1946/2010 và kế hoạch sửa đổi đã đề ra mục tiêu là từ 2010 đến 2025 hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên toàn quốc nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu cho con người và môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. 

Vậy thời gian qua, việc xử lý phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các địa phương đã diễn ra như thế nào? Và cần phải có giải pháp gì để thực hiện mục tiêu đã đề ra một cách hiệu quả?

Để giải đáp những vấn đề trên, "Đối thoại chính sách" mời đến trường quay vị khách mời: 

Ông ĐỖ THANH BÁI - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất, Hội Hóa học Việt Nam

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thoa -

Hiền Trang