Đối thoại DAVOS: Thể thao trong thúc đẩy kinh doanh và tác động xã hội

Kinh tế thể thao là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, thể thao cũng tác đông nhiều tới xã hội. Làm thế nào để phát huy tiềm năng kinh tế thể thao trong thời kì mới? Cùng bàn luận với các chuyên gia trong Đối thoại DAVOS.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hiếu