Đối thoại DAVOS: Ứng dụng kỹ thuật số trong phát triển hệ thống năng lượng

Kỹ thuật số và năng lượng - hai chủ đề tưởng chừng trái ngược nhưng thực sự mang lại rất nhiều cơ hội trong quá trình phát triển hệ thống năng lượng trên quy mô lớn, giảm lượng phát thải khí nhà kính, xây dựng và triển khai hệ thống năng lượng tái tạo góp phần mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Tuy nhiên sự kết hợp này chưa được chú trọng, vậy đâu là trở ngại? giải pháp là gì?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam