• 1535 lượt xem
  • 14:28 17/06/2023
  • Xã hội

Đối thoại số | Số 40 |: Sửa đổi Luật Viễn thông phù hợp với sự phát triển của công nghệ

Luật Viễn thông (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 đặt ra nhiều vấn đề trong bối cảnh mới sau 12 năm thực thi. Với sự phát triển của công nghệ, các dịch vụ viễn thông dường như đang có sự giao thoa với công nghệ thông tin hay xu hướng chuyển đổi số.

Trong khi đo, luật lại chưa bao quát được hết các khái niệm mới, các công nghệ nền tảng mới, phương thức quản lý các dịch vụ mới...

Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhận diện các vấn đề trong báo cáo thẩm tra về dự án này Luật Viễn thông (sửa đổi) này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh