Đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được cấp đất lần hai

Đối với những trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số được xét cấp đất lần hai sẽ không được phép chuyển nhượng nhằm đảm bảo tài nguyên đất cũng như ổn định tư liệu sản xuất. Nội dung này được nhấn mạnh tại buổi phổ biến Luật Đất đai mới diễn ra tại Quảng Trị.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán và thực tế của từng vùng. Những hộ đã được hỗ trợ lần đầu nhưng không còn đất hoặc thiếu so với hạn mức thì tiếp tục được hỗ trợ lần 2. Thực tế, nhiều hộ đã được cấp đất lần đầu nhưng lại chuyển nhượng cho người khác. Luật mới đã bổ sung quy định không cho chuyển nhượng đối với đất cấp lần hai.

Tại Quảng Trị, hiện phần lớn các hộ đủ điều kiện đã được cấp đất lần 1, tuy nhiên, cũng có rất nhiều hộ ở các huyện như Đakrông, Hướng Hóa đã chuyển nhượng phần đất này cho người khác sử dụng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ rà soát các trường hợp để đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Võ Linh