Đồng bào La Hủ quẩn quanh trong nghèo đói

Hơn 2 năm nay, đồng bào La Hủ, ở tỉnh Lai Châu không còn là dân tộc rất ít người để được hưởng "chính sách bảo tồn đặc biệt" theo Quyết định số 449 ngày 10/4/2020 của Chính phủ về "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030". Lý do là bởi số lượng người La Hủ trên cả nước đã tăng lên hơn 11 nghìn người. Tuy vậy, cuộc sống của đồng bào La Hủ nhiều năm nay vẫn quẩn quanh trong đói nghèo.

Hơn 50 tuổi, bà Phùng Ky Mẻ người dân tộc La Hủ ở bản Phìn Khò xã Bum Tở đã phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chồng mất sớm, người con trai cũng mới qua đời, cuộc sống nghèo khó giờ lại lận đận hơn vì phải “cõng” thêm 2 đứa cháu nhỏ. 

Hiện cả nước có hơn 11 nghìn người La Hủ chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Qua tiếp xúc cử tri và giám sát thực tế tại địa phương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhận thấy Quyết định số 449 của Chính phủ về  "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030" cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Dù đã xóa bỏ tập quán du canh, du cư, nhưng đồng bào La Hủ vẫn còn nhiều tập tục lạc hậu. Trước khi đồng bào La Hủ tự mình vươn lên phát triển kinh tế thì vẫn cần đến chính sách bảo tồn, hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước để cái đói, cái nghèo không còn quẩn quanh bên người dân ở nơi đại ngàn, thâm sâu cùng cốc này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng -

Thế Anh