Diễn đàn kinh tế: Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo điều tra dân số năm 2019, nước ta có 89,3% người dân tộc thiểu số sống ở nông thôn, trên 90% lao động người dân tộc thiểu số sống bằng nghề nông nghiệp. Vì thế, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian qua tình trạng thiếu đất nông nghiệp đã làm một bộ phận người dân mất sinh kế, gây ra nhiều hệ luỵ an ninh, xã hội. Do đó, trong lần sửa đổi Luật Đất đai này, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ đất đai đối cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng bàn luận nội dung này với hai vị khách mời:

- TS, VŨ ĐÌNH ÁNH, Chuyên gia kinh tế;

- Ông QUÀNG VĂN HƯƠNG – Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!
 

Nguyễn Duyên