EU đạt thỏa thuận về Luật chống bạo hành phụ nữ

Hôm qua (6/2), các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nghị sĩ của khối này đã đạt thỏa thuận về những điều luật đầu tiên của EU về chống bạo hành phụ nữ.

Luật Chống bạo hành phụ nữ được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất lần đầu tiên vào ngày 8/3/2022, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đáng chú ý, Luật này hình sự hóa các hành vi quấy rối, theo dõi, kích động bạo lực và tình dục trên mạng xã hội, từ đó đảm bảo phụ nữ được bảo vệ trước các hành vi bạo lực, cưỡng ép kết hôn, quấy rối trực tuyến và các hủ tục.

Thỏa thuận này cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu thông qua để chính thức có hiệu lực. Ủy ban châu Âu có trách nhiệm đánh giá 5 năm một lần để xác định có cần cập nhật các điều luật hay không.

QT