Gần 90% đơn vị đăng kiểm hoạt động trở lại

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến nay, gần 90% đơn vị đăng kiểm hoạt động trở lại, cơ bản đã giải quyết được tình trạng ùn tắc đăng kiểm.

Nhờ đó, hoạt động đăng kiểm đảm bảo thông suốt và sớm đưa phương tiện vào khai thác vận tải, giảm thiểu các thiệt hại không đáng có cho xã hội. Thêm vào đó, thay vì tự phát đi đăng kiểm như trước đây, người dân đã hình thành thói quen đăng ký hẹn lịch kiểm định thông qua hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam; chủ động tự kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm. Điều này giúp cho lĩnh vực đăng kiểm chủ động sắp xếp công việc và là những thói quen tốt đảm bảo cho đăng kiểm hoạt động khoa học hơn. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam