Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22 quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17-11-2023.

Theo đó, giá dịch vụ  khám bệnh  bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I là 42.100 đồng; bệnh viện hạng II 37.500 đồng; bệnh viện hạng III 33.200 đồng; bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã 30.100 đồng.

So với mức cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng chất lượng dịch vụ. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!