Giám sát cần khắc phục tình trạng ba sôi hai lạnh

Kết quả giám sát ngày càng tốt hơn, các hình thức, phương thức giám sát của Quốc hội được tăng cường. Tuy nhiên công tác giám sát cần khắc phục được tình trạng 3 sôi 2 lạnh . Đây là khẳng định của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi bế mạc hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và triển khai chương trình giám sát năm 2024.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là hội nghị lần thứ 3 trong nhiệm kỳ về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội. Cách thức tổ chức hội nghị này đã cho thấy hiệu quả cao, giúp thống nhất được nhận thức và hành động để kết quả giám sát ngày càng tốt hơn, các hình thức, phương thức giám sát của Quốc hội được tăng cường. Trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cố gắng rất lớn, cương quyết làm và có kết quả. Các đại biểu chất vấn và tranh luận sôi động và thực chất. Việc lựa chọn chủ đề chất vấn, cũng như việc mà tìm tòi để đổi mới công tác chất vấn ngày càng được quan tâm và có những hiệu quả cụ thể. Bên cạnh đó, hoạt động tái giám sát được quan tâm nhiều hơn, theo đến cùng các vấn đề. Cùng với đó, chất lượng báo cáo công tác của hội đồng và các cơ quan quốc hội ngày càng được nâng lên, một số uỷ ban đã chuyên về lĩnh vực phụ trách, vấn đề giám sát bắt kịp tính thời sự, chọn nội dung để giải trình đều nóng, bức xúc nổi lên trong xã hội… Hoạt động giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu ngày càng chất lượng giúp cho công tác giám sát Quốc hội ngày càng đúng và trúng.  Tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác giám sát chuyên đề cần toàn diện, trọng tâm trọng điểm và để ý hơn đến mục tiêu và chuyên đề giám sát, hướng tới mục tiêu cụ thể, không quá sa đà vào vụ việc, công tác giám sát cần  khắc phục được tình trạng 3 sôi 2 lạnh.. Đặc biệt cần tăng cường các phiên giải trình, làm tốt công tá này những vấn đề ra Quốc hội sẽ nhẹ bớt hơn, hiệu quả hơn. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Về công tác giám sát năm 2024 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần trung giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến luật pháp. Chủ tịch Quốc hội lưu ý về cơ bản các chuyên đề giám sát này đang có rất nhiều thông tin, dữ liệu, do đó đề nghị cần phải khai thác triệt để, tiếp tục đổi mới cách làm đặc biệt là với những bất cập đã được đại biểu Quốc hội chỉ ra ngay tại đợt 1 kỳ họp thứ 6 vừa qua. Bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu cách thức tiến hành chất vấn , làm tốt công tác chất vấn giữa nhiệm kỳ các nghị quyết của quốc hội tại phiên họp Thường vụ quốc hội. Ngoài ra, ciệc thẩm tra các báo cáo cũng cần chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam