Góc nhìn hôm nay: Cải cách tiền lương - Phải đủ sống!

Khối cán bộ - công chức - viên chức và người nghỉ hưu đều đang ngóng chờ và cũng có phần lo lắng khi ngày 1/7/2024 đang đến gần. Đây là thời điểm cả nước thực hiện cải cách tiền lương, gắn với vị trí việc làm.

Một thang bảng lương mới sẽ được áp dụng. Phụ cấp thâm niên hay hệ số lương đang áp dụng sẽ không còn nữa.

Nhiều công chức, viên chức nửa mừng vui - nửa lo lắng. Mừng vì lần cải cách tiền lương tới đây sẽ thay đổi căn bản cách tính tiền lương, chí ít là bằng và cao hơn hiện tại, với hy vọng tạo động lực làm việc mới. Và lo, chủ yếu là ở thông tin sẽ cắt bỏ hết phụ cấp trách nhiệm, thâm niên... nên dù có được tăng thêm 32% thì thực chất, tiền lương nhận được cũng không hơn cũ là bao nhiêu.

Mục tiêu của cải cách tiền lương là phải đảm bảo đủ mức sống cơ bản cho công chức, viên chức, để họ yên tâm làm việc hiệu quả. Nếu không, như những lần điều chỉnh trước đây, lương vừa tăng hoặc chưa kịp tăng, giá cả sinh hoạt đã vù vù tăng lên...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
Truyền hình Quốc hội Việt Nam