• 1369 lượt xem
  • 21:32 30/11/2023
  • Xã hội

Góc nhìn hôm nay: Khi cấp trưởng uỷ quyền cho cấp phó tiếp nhận đơn thư

Năm 2023, có hơn 7.000 số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, tăng 15,5% so với năm 2022. Nhưng, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước mới kiến nghị thu hồi 19,6 tỉ đồng, 0,8 ha đất và trả lại cho các tổ chức, cá nhân được 5,2 tỉ đồng.

Về cá nhân, đã kiến nghị xử lý 432 cán bộ, công chức. Chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 37 vụ cùng 16 cán bộ, công chức. Một tỷ lệ nhỏ được giải quyết, đã cho thấy những hạn chế, tồn tại ở khâu tiếp dân, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị - đặc biệt là Chủ tịch UBND các cấp - thiếu sâu sát để có biện pháp hữu hiệu giải quyết vụ việc đông người, phức tạp kéo dài. Nhiều nơi, người đứng đầu thường ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân định kỳ. Một số nơi lại chưa tổ chức thực hiện hiệu quả quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Nếu chỉ thuần túy uỷ quyền cho cấp phó và tiếp nhận đơn thư, mà né khâu giải quyết, thì tất yếu sẽ kéo theo đơn thư ngày càng phức tạp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng -

Phương Thảo