Hà Nội: Chậm nhất 30/8 gửi dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính

UBND thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố. Theo yêu cầu của UBND thành phố, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã (không bao gồm các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Đông Anh) căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do cơ quan có thẩm quyền cung cấp... để xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính báo cáo ban thường vụ quận, huyện, thị ủy chỉ đạo, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo.

UBND thành phố yêu cầu, chậm nhất ngày 30/8/2023, các đơn vị gửi tờ trình kèm theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương giai đoạn 2023-2025.

Từ ngày 1-20/9, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố trực tiếp làm việc với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã để nghe dự thảo phương án, đồng thời thống nhất các nội dung chuẩn bị, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của thành phố.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, Sở Nội vụ tổng hợp phương án của các quận, huyện, thị xã; tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, báo cáo xin ý kiến Bộ Nội vụ trước ngày 31/10/2023.

(*) Nguồn: Tiền Phong

Hoàng Yến