Hà Nội: Sử dụng biện pháp mạnh xử lý dứt điểm dự án đất chậm triển khai

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hà Nội khóa 16 là việc thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết chuyên đề về Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Đồng thời xử lý kiên quyết, dứt điểm các dự án chậm thực hiện, lãng phí tài nguyên đất. 

Qua rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, Hà Nội chia thành 4 nhóm để có biện pháp xử lý gồm: Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; Dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Dự án có nợ nghĩa vụ tài chính về đất; Dự án liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, trật tự xây dựng. Từ đó đưa ra biện pháp xử lý cụ thể cho từng đối tượng, đồng thời gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chủ đầu tư.

Ông BÙI DUY CƯỜNG , Sở Tài nguyên và Môi truờng Thành phố Hà Nội: “Đôn đốc các dự án giải phóng mặt bằng để đẩy tiến nhanh tiến độ thực hiện, kiên quyết lập hồ sơ thu hồi đất mà không bồi thường về đất hoặc tài sản gắn liền trên đất với các chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân chủ quan. Đã được gia hạn nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc không thực hiện các quy định do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu”. 

Hiện Mê Linh là huyện có hơn 60 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đang được xử lý sau kết luận của Thanh tra. Từ thực tiễn địa phương, một số ý kiến đại biểu cho rằng cần bổ sung giải pháp giải quyết đất dịch vụ cho người dân khi thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông HOÀNG ANH TUẤN, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh: “Vì nếu không giải quyết được đất dịch vụ cho người dân thì người dân không đồng tình giải phóng mặt bằng. Vì vậy, trong nguyên nhân trong Nghị quyết phải nêu rõ. Bởi vì Nghị quyết ban hành như thế nào thì nay mai UBND sẽ căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Và ghi rõ trong nghị quyết: dự án nào tiếp tục cho triển khai, dự án nào không được triển khai, phải dừng hoặc dự án nào thu hồi”. 

Thời gian tới, ngoài các dự án đã phân loại, xử lý và có danh mục, thành phố Hà Nội sẽ phân loại và đề xuất các biện pháp để xử lý cụ thể, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP. Việc tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án này để sớm đưa đất đai và nguồn lực đầu tư xã hội vào phát triển kinh tế, góp phần đóng góp cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, mạnh mẽ hơn.

Thanh Nga