Hashtag 24h ngày 11/7: Yêu cầu Google nhanh chóng khắc phục hình ảnh quốc kỳ Việt Nam

Bản tin Hashtag 24h ngày 11/7 có những nội dung chính sau: Yêu cầu Google nhanh chóng khắc phục hình ảnh quốc kỳ Việt Nam; Hối lộ hơn 226 tỉ đồng để cấp phép cho các “chuyến bay giải cứu”; Tổng thống Ukraine gửi 'tối hậu thư' cho NATO....

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nhật Linh