Hashtag 24h ngày 24/7: Bão Doksuri có thể thành siêu bão đi vào biển Đông

Bản tin Hashtag 24h ngày 24/7 có những tin tức chính sau đây: Bão Doksuri có thể thành siêu bão đi vào Biển Đông; Nghệ sĩ phải có bằng chứng cụ thể sử dụng sản phẩm khi quảng cáo; Twitter chuẩn bị thay tên, đổi logo; Nga tuyên bố chặn UAV Ukraine tấn công Moscow...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số