Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu về tư cách thành viên Liên hợp quốc của nhà nước Palestine

Theo một số nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày mai 18/4 sẽ bỏ phiếu về đơn đăng ký của Palestine để trở thành một quốc gia thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.

Kể từ năm 2012, Palestine có tư cách quan sát viên tại Liên hợp quốc và đã vận động hành lang để có được tư cách thành viên đầy đủ. Trong bối cảnh xung đột tại dải Gaza, đầu tháng 4 này, Palestine khôi phục lại đơn đăng ký thành viên. Dù nhận được sự ủng hộ lớn của các nước, tuy nhiên việc Palestine thúc đẩy việc trở thành thành viên Liên hợp quốc sẽ vẫn gặp trở ngại lớn, vì Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel - có thể sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn điều này.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam