Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp công tác

Chiều 9/11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2016 – 2023 và ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là 2 cơ quan có nhiều năm gắn bó trong các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của 2 cơ quan, từ Khóa XIV của Quốc hội, hai cơ quan đã ký Quy chế phối hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng liên quan đến công tác dân tộc và công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2026, trong đó, tập trung phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, chính sách trong công tác dân tộc và bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong 5 năm qua đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái nêu rõ, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có rất nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, có điểm chung nhất là vì sự yên bình của chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới – nơi hiện nay đang còn rất nhiều khó khăn, vất vả.

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lê Đức Thái đã thay mặt hai cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2026.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải