Đảm bảo xác định nguồn gốc khu vực trồng nông sản ở Tây Nguyên

Tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 11/10, về giải quyết những vụ việc có liên quan đến đất đai nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh tại một số tỉnh Tây Nguyên được nêu trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2023, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, việc này cần phải giải quyết căn cơ và bài bản, không thể kéo dài.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho rằng, điều cần thiết là phải xác định lại cụ thể các vấn đề tổn tại, từ đó các cơ quan ban ngành có quyết và giữ ổn định, chuyển dần sang phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan