Xuất khẩu nông sản thu về 4,8 tỷ USD

Chỉ trong tháng 9, xuất khẩu nông sản ước thu về 4,8 tỷ USD, tăng mạnh 22% so với tháng 9 năm ngoái. Trong đó, mặt hàng gạo và rau quả trở thành ‘ngôi sao’ sáng của ngành nông nghiệp.

Cụ thể, nhóm hàng rau quả đem về 4,2 tỷ USD, tăng 71,8%; gạo 3,66 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái.  Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là ba khách hàng lớn lớn nhất của nông sản Việt. Cũng theo Bộ NN-PTNT, luỹ kế đến hết tháng 9 năm nay, ngành nông nghiệp xuất siêu 8,04 tỷ USD tăng mạnh 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam