Hội đồng nhân dân phải có báo cáo về Nghị quyết 43 và các dự án quan trọng quốc gia

Sáng nay (18/8), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Nội dung giám sát sẽ tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

Do phạm vi giám sát rộng, có tác động lớn và kết quả giám sát có ý nghĩa quan trọng, phục vụ cho việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bố trí các nguồn lực giai đoạn tới, do vậy các ý kiến đề nghị cần lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo có hiệu quả và kịp tiến độ báo cáo Quốc hội.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, cần tiếp tục xem xét rà soát bảo đảm tiếp cận theo các nhóm vấn đề lớn, nghiên cứu kỹ để sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả giám sát của các cơ quan của Quốc hội trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 43 và các Nghị quyết về chủ trương đầu tư của một số dự án trọng điểm quốc gia.

 

 

Thanh Nga -

Nguyễn Duyên -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng