Nhận diện lãng phí: Hàng loạt dự án "treo", chậm triển khai gây lãng phí lớn tại Quảng Nam

Đất đai cằn cỗi, nhà cửa dột nát, đổ sập mùa mưa bão, người dân không đảm bảo sinh kế vì đi không được, ở không xong, môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng đất sản xuất. Tình trạng các dự án chậm tiến độ hoặc treo hàng chục năm ở tỉnh Quảng Nam đang khiến người dân bức xúc.

Những dự án này rất cần các biện pháp tháo gỡ của các cấp chính quyền, các chủ đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án để phát triển kinh tế xã hội trên địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng