Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 14

Sáng 20/10, tại nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực đề xuất các giải pháp đổi mới, trực tiếp tham gia, tham mưu, phục vụ các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại 4 kỳ họp; tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội triển khai xây dựng 322 văn bản...

Công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng được tăng cường; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định, chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương thực hiện đúng chủ trương, kết luận của Đảng liên quan đến nội dung chương trình kỳ họp bảo đảm các luật, nghị quyết được thông qua đúng định hướng, chủ trương của Đảng.

 

Hoàng Hương -

Sỹ Cường