Hội nghị việc làm kết nối nhân lực ngành nông nghiệp

Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức "Hội nghị/hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Hội nghị/ hội chợ này nhằm thực hiện Nghị quyết số 37 của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả của đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025 và định hướng tới năm 2030”.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế của ngành. Các trường thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực và áp dụng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt để thu hút học sinh, sinh viên, nhất là việc thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các viện, trường với cơ quan, doanh nghiệp. Việc thiết lập mối quan hệ cung cầu nhân lực đã giúp định hướng nghề nghiệp và thu hút tuyển sinh. Trên cơ sở chuẩn đầu ra, một số trường đã phối hợp xây dựng chương trình bảo đảm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các cơ sở đào tạo nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp quan trọng bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của mỗi trường trong thời kì 4.0.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyễn -

Đào Nghĩa