Nông nghiệp Việt Nam: Nghị quyết 36 thúc đẩy phát triển nuôi biển

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 năm trở lại đây, dù gặp nhiều khó khăn nhưng thủy sản vẫn đứng vững và phát triển. Tăng trưởng từ đầu năm 2023 đến nay duy trì tương đối ổn định, giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng trên 28% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp. Dù vậy, diện tích nuôi biển mới chỉ chiếm khoảng hơn 20% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước.

Trước bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, nhất là sau khi Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 ra đời đã tạo tiền đề cho phát triển kinh tế biển nói chung và nuôi biển nói riêng.

Thực tế cho thấy, nuôi biển đòi hỏi sự đầu tư rất lớn, có nhiều khác biệt với hoạt động sản xuất nông nghiệp khác. Đến nay, nuôi thủy sản trên biển của Việt Nam còn nhiều vướng mắc từ khâu quy hoạch, giao, cho thuê mặt nước… Điều này đã kéo giảm ngành nuôi biển phát triển. Vấn đề này đã nhiều lần được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan