Nông nghiệp Việt Nam: Xây dựng nền nông nghiệp đa giá trị

Theo ước tính, hiện nay khâu sản xuất thô chỉ chiếm gần 15% giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Như vậy, còn khoảng 85% giá trị nằm lại ở những khâu sau thu hoạch. Đó không chỉ là giá trị gia tăng từ khâu chế biến mà trong mỗi sản phẩm nông nghiệp còn ẩn chứa nhiều giá trị chưa được đánh thức.

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 xác định Việt Nam có nhiều lợi thế về nguồn lực, tài nguyên, đất, nước, không khí, con người, truyền thống lịch sử, văn hoá, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp tích hợp đa giá trị có sức cạnh tranh cao, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan