COP26: Ô nhiễm làng nghề - Bao giờ mới có hồi kết?

Làng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề là một vấn đề quan trọng và cấp bách hiện nay. Thời gian qua, một số mô hình xử lý nước thải, khí thải làng nghề đã được thực hiện tại các địa phương.

Nhờ chuyển đổi sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, nhiều làng nghề đã trở thành kiểu mẫu, đời sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, việc triển khai phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xanh, bền vững vẫn gặp không ít thách thức. Câu chuyện ô nhiễm môi trường làng nghề vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thoa -

Hiền Trang