Hơn 42% dịch vụ y tế chưa có giá thì ai chịu trách nhiệm, cơ sở khám chữa bệnh biết vận dụng giá nào?

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều 6/1, góp ý vấn đề liên quan đến tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân - Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đề nghị, tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh cần nêu dựa trên luật nào, nguyên tắc nào, đặc biệt là tự chủ tổ chức và nhân sự.

“Nếu đợi hướng dẫn của Chính phủ thì liệu hướng dẫn đó có phù hợp với suy nghĩ của đại biểu Quốc hội và mong muốn như vậy không? Vì trong tổ chức nhân sự, ngoài bộ máy, biên chế, tuyển dụng, có nội dung phải trả lương chính sách cho cán bộ và chưa có quy định nào cấp luật về vấn đề này”, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân giải thích thêm.

Về tài chính, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, dự thảo nêu tự chủ theo quy định của pháp luật nhưng chưa rõ là theo luật nào, nếu chưa có luật thì đề nghị nêu rõ theo nguyên tắc nào để sớm hoàn thiện để trình nội dung này.

Về thẩm quyền của Bộ Y tế liên quan đến giá khám chữa bệnh, đại biểu cho rằng, Bộ trưởng Y tế chỉ nên hướng dẫn phương pháp xác định giá mà Luật Giá đã quy định.

Cho rằng hiện nay có 19.150 dịch vụ kỹ thuật cần phải định giá, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân băn khoăn Bộ Y tế có thể quy định giá gì? Hiện nay Bộ Y tế mới chỉ xác định 10% giá dịch vụ kỹ thuật, 48% dịch vụ thực hiện quy đổi giá, còn hơn 42% dịch vụ chưa có giá kéo dài nhiều năm. Đại biểu băn khoăn, hơn 42% dịch vụ y tế chưa có giá thì ai chịu trách nhiệm, cơ sở khám chữa bệnh biết vận dụng giá nào? Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu Bộ Y tế chưa công bố giá, định giá thì cơ sở khám chữa bệnh được làm.

Ngoài ra, đại biểu cũng cho ý kiến về cấp chuyên môn kỹ thuật.

Nhấn mạnh luật càng phức tạp thì càng phải chặt chẽ, đại biểu cho rằng, không để nội dung trái với luật khác được quy định trong luật này. Cần nhìn bài học 10 năm qua, những luật nào Chính phủ trình mà không kèm theo Nghị định thì sau này sẽ rất khó khăn, do đó đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị chỉ trình luật này khi kèm theo Nghị định hướng dẫn để kiểm soát, đồng thời cần lấy ý kiến của 100 bệnh viện trên cả nước trước khi trình.

Mời quý quý vị theo dõi chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số