Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra từ 5-9/1/2023.