Kết luận thanh tra vụ cắt xén bữa ăn bán trú tại Lào Cai

UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cao vừa có bản kết luận thanh tra về bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học tại trường phổ thông dân tộc bán trú Hoàng Thu Phố 1 bị cắt xén là hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, Nhà trường không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh; nhiều hồ sơ nhập, xuất, công khai hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận; nhiều bảng kê giao nhận, xuất hàng hóa ngày người nhận thực phẩm, hiệu trưởng chưa ký;... Hàng ngày, giáo viên vận chuyển thực phẩm từ cơ sở cung cấp về nhập kho, người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch.

Ngày 21/12/2023, UBND huyện Bắc Hà đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Lý do là ông Hà tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.

Một số nội dung cần xác minh liên quan nhiều người, ở các thời điểm khác nhau, có tính chất phức tạp, UBND huyện Bắc Hà đã chuyển một số nội dung theo phản ánh cơ quan báo chí tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 sang cơ quan Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục điều tra, xác minh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam