Khách mời hôm nay: Câu chuyện của người khởi xướng phong trào “Yêu rác - Biến rác thành hoa"

Trung bình mỗi ngày, mỗi người Việt Nam thải ra 1,2kg rác. Nếu làm tròn dân số Việt Nam là 100 triệu người, thì số lượng rác thải là 120.000 tấn mỗi ngày. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách thì đây là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với môi trường, cụ thể là nguồn nước và không khí... Trước mối nguy hại này, bên cạnh các phong trào tái chế rác thải của các cơ quan đoàn thể nhiều người dân đã chủ động kêu gọi mọi người tham gia phong trào phân loại rác tại nguồn, biến rác thải thành hoa.

Trong chuyên mục Khách mời hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một khách mời vì yêu môi trường nên đã khởi xướng phong trào “Yêu rác - Biến rác thành hoa” lan tỏa hành động động đẹp này tới hàng chục thành viên trên cả nước.   

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam