Khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc trong thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ năm ngày 19/7.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu rà soát lại thủ tục hành chính ở các cấp, tập trung vào các vướng mắc hiện nay ở các lĩnh vực như: nhà ở, tiếp cận tín dụng, điện năng, thuế, đất đai, hải quan, giao thông vận tải… các thủ tục liên quan đến 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam