Khó khăn trong tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Chiều 26/9, làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là công tác tuyển sinh.

Theo báo cáo, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là tuyển sinh với các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Một trong các nguyên nhân cơ bản là hiện nay hầu hết các địa phương đang thực hiện rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và xây dựng quy hoạch cấp tỉnh. Thiếu nguồn lực hỗ trợ đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm. Việc hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an của các địa phương còn gặp khó khăn do nhiều địa phương không có nguồn kinh phí để thực hiện chính sách.

Việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch; việc phân bổ, giao dự toán, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đối với giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện được. Kết quả giải ngân 8 tháng đầu năm 2023 mới chỉ đạt 7% kinh phí được phép sử dụng.

Phan Hằng -

Văn Thắng