Khuyến nghị cho dự báo cung – cầu lao động tại Việt Nam

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Cục việc làm, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức Hội thảo “Phương pháp dự báo cung - cầu lao động”.

Thời kỳ hậu Covid-19 cung và cầu lao động đã có sự thay đổi rõ nét theo hướng tích cực. So với năm 2021, tỷ lệ tham gia và chất lượng lao động đều tăng. Qua giới thiệu một số phương pháp dự báo thị trường lao động đang được ứng dụng, các chuyên gia nhấn mạnh dự báo cầu nhân lực là vấn đề rất khó, không có mô hình dự báo nào là tuyệt đối. Nguyên nhân là do phương pháp dự báo đơn giản, chưa xem xét các biến đổi bất thường do đại dịch Covid-19; Chưa dự báo được sự biến động của thị trường lao động trong nước, quốc tế; xu hướng tiến bộ của khoa học công nghệ làm thay đổi sản xuất, nhu cầu sử dụng nhận lực...

Trong xu hướng 4.0 hiện nay, Việt Nam nên tập trung dự báo về xu hướng sử dụng nhân lực theo kỹ năng và tay nghề gắn với các ngành nghề lĩnh vực, thay vì dự báo về trình độ đào tạo. Cùng với đó là làm tốt hơn công tác thống kê, cơ sở dữ liệu và minh bạch về thông tin.

Như Thảo