Kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết gỡ khó một số vấn đề quy hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 61 của Quốc hội ngày 16/6/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, là nội dung tại báo cáo của Chính phủ. Các cơ quan của Quốc hội nhận xét, tỷ lệ các quy hoạch cần hoàn thành còn thấp, tiến độ lập các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh còn rất chậm.

Báo cáo tổng hợp cho thấy, tỷ lệ các quy hoạch cần hoàn thành còn thấp, tiến độ lập các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh còn rất chậm. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng  đặt câu hỏi về chất lượng của những quy hoạch này.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước khi có Nghị quyết 61 của Quốc hội thì chỉ có 7/111 quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết 61 của Quốc hội ban hành đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc và tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục đẩy nhanh công tác về quy hoạch.

Giải trình về nguyên nhân chậm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch 2017 là cách mới. Trong quá trình triển khai cũng phát sinh các khó khăn, vướng mắc và cần các văn bản hướng dẫn. Cùng với đó, vẫn còn cách hiểu khác nhau khi xây dựng quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 58 năm 2023, sửa Nghị định 37. Hiện nay các văn bản hướng dẫn chuyên ngành đang tiếp tục được hoàn thiện.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Anh Đức -

Đức Minh