Làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất

Làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất, hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở 3 cấp gồm: quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 3/11.

Liên quan đến quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đại biểu Trần Thị Vân chỉ rõ, hiện nay, các quy định này đang bị chia tách bởi hai Luật: Đất đai sửa đổi và Quy hoạch, dẫn đến việc triển khai thực hiện sẽ bị xé lẻ, manh mún.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Duy Minh đề nghị sửa đổi Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị cho thống nhất với Luật Đất đai (sửa đổi), bổ sung quy định về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch đô thị ở các thành phố trực thuộc trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam