Lào Cai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn tối thiểu

Tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện sáp nhập xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà thành thị trấn Bắc Hà. Lý do là 2 đơn vị hành chính này không đủ tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định. Cụ thể, cả 2 đơn vị hành chính này đều có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Việc sáp nhập cũng góp phần đảm bảo các điều kiện có liên quan để thị trấn Bắc Hà đạt đô thị loại IV vào năm 2025. Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân đã xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng khác. Trong đó, thực hiện bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kì 2021-2026 đối với ông Phí Công Hoan – Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Lào Cai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc