Lễ Quốc khánh 2/9/2023 người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Tiếp sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 trong 4 ngày liên tục.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chính phủ đã đồng ý với phương án lễ Quốc khánh năm nay công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Cụ thể, người lao động khu vực nhà nước nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9). Trong đó, nghỉ lễ Quốc khánh ngày 1 - 2/9, do ngày 2/9 trùng vào thứ Bảy (ngày nghỉ hằng tuần) nên người lao động được nghỉ bù thêm thứ Hai (ngày 4/9).

Theo đó, Bộ LĐTBXH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 gồm nghỉ thứ Bảy 2/9 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: Thứ Sáu ngày 1/9 hoặc Chủ nhật ngày 3/9.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.