• 1270 lượt xem
  • 10:02 11/12/2023
  • Xã hội

Loạn thị vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Theo đó, người bị loạn thị nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2024. Trước đây, người bị loạn thị (bao gồm tất cả các loại) sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6 - không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam