Lưới an sinh: Nỗ lực “phủ xanh” các chính sách an sinh xã hội

Có thể khẳng định BHYT là cứu cánh, mang lại cơ hội sống cho người bệnh đặc biệt là những đối tượng yếu thế, người có thu nhập thấp khi mắc bệnh hiểm nghèo và chiếc thẻ bảo hiểm y tế chính là “phao cứu sinh” cho người bệnh. Việc không có thẻ BHYT sẽ là gánh nặng, khiến cho nhiều người bệnh không có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế. Đây sẽ là nội dung chính sẽ được đề cập đến chương trình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Cường