Mở đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 từ ngày 24/4

Từ hôm nay, 24/4, các thí sinh đang học lớp 12 có thể đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đây là việc làm quan trọng, giúp học sinh làm quen, chủ động chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cá nhân trước khi đăng ký chính thức.

Theo kế hoạch, các Sở Giáo dục & Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi từ ngày 24 đến 28/4. Các trường lập và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24 đến 26/4.

Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Sau thời gian thử đăng ký, hệ thống quản lý thi sẽ xóa toàn bộ phiếu đăng ký thử nghiệm để chuẩn bị cho việc chính thức đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Quang Trường -

Nguyễn Trình