Mỗi tháng, Việt Nam có gần 1.200 vụ tấn công mạng

Theo báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam năm 2023 của Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam công bố mới đây, số vụ tấn công mạng vào các tổ chức tăng 9,5% so với năm 2022, trung bình 1.160 vụ mỗi tháng.

Các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Đặc biệt, trong quý IV/2023, số vụ tấn công mạng tăng mạnh, hơn 1.600 vụ trong 1 tháng, gấp rưỡi so với trung bình. 

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam