Đối thoại số: “Ai là ai” trên không gian mạng và xác thực điện tử

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Song, việc này chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả khi an ninh,an toàn thông tin được đảm bảo. Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo nặc danh, sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp và tinh vi thì đây là một bài toán nan giải cho cả cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và cả người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Tuấn Anh