Đối thoại số: Chia sẻ để làm giàu cơ sở dữ liệu

Doanh nghiệp hiện nay rất cần những biện pháp chuyển đổi số nhanh, toàn diện nhằm tạo sự đột phá và tối ưu chi phí đầu tư. Tuy nhiên, hiện tiến trình này còn nhiều trở ngại. Một trong những trở ngại lớn nhất đó là bảo mật và quản lý dữ liệu. Bên cạnh đó, là việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan tổ chức còn nhiều hạn chế. Vậy làm sao chúng ta có thể xây dựng được một kho dữ liệu khổng lồ và chia sẻ để tạo ra giá trị. Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh