Đối thoại số | Số 54|: Làm rõ khái niệm tài sản số và các vấn đề liên quan để thúc đẩy công nghệ blockchain

Blockchain là một công nghệ đang thay đổi thế giới và cách thức mọi người trao đổi tiền, hàng hóa và ý tưởng. Nó tạo ra sự tin tưởng giữa hai bên không quen biết nhau bằng cách cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu đối với tài sản số dưới dạng khóa mật mã.

Và hệ thống chống giả mạo này trở nên lý tưởng khi muốn quản lý những dữ liệu nhạy cảm. Công nghệ Blockchain cũng có thể được cách mạng hóa trong công tác quản lý nhà nước mà mục tiêu hướng đến đó chính là sự minh bạch. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở pháp lý để ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam gần như là con số 0.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Tuấn Anh