Đối thoại số: Luật Viễn thông (sửa đổi) - Đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng

Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, được đánh giá là sẽ mang lại những lợi ích thiết thực trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn thiếu nhiều các quy định để đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các Đại biểu và đã được chỉ ra tại nghị trường. Vậy giải pháp nào để hài hòa lợi ích của các bên?

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Tuấn Anh