Muôn màu cuộc sống: Lễ cấp sắc của người Dao

Nghi lễ cấp sắc của người Dao đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Cấp sắc, hay còn gọi là lễ thành đinh, lễ lập tịch, là một nghi lễ quan trọng trong trong cuộc đời người của người Dao. Với mỗi người đàn ông dân tộc Dao, lễ cấp sắc không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông, mà nó còn là nghi lễ mô phỏng sự ra đời của con người, là quá trình thử thách sự chịu đựng của những người đàn ông Dao từ khi được sinh ra, là những lời răn dạy của các bậc tiền bối được lưu truyền lại. Lễ cấp sắc chứa đựng cả một hệ thống giá trị văn hóa nhằm lưu truyền những nét đẹp truyền thống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc